Etik

 

 

Lions etik

 

Fullgör ditt arbete med omsorg

 

Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende

 

Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar

 

Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad

 

Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv

 

Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig

 

Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel

 

Fullgör lojalt dina samhällsplikter

 

Hjälp dem som behöver ditt stöd

 

Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm

 

Bygg upp i stället för att riva ner