Lions syfte

 

Lions Syften

Att skapa en anda av samförstånd mellan jordens folk.
Att befrämja god samhällsanda.
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv
samhällsutveckling.
Att förena medlemmarna med band av vänskap,
gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse
utan inblandning av politik och religion.
Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla