Sorsele Lions Club

Bank: Svenska handelsbanken

Bankgiro för insättning av gåvor: 540-3886   

Ange avsändare och ändamål.

Swish: 123 651 25 60

  • Bildades för mer än 65 år sedan.
  • Klubben har sina ordinarie månadsmöten andra onsdagen i varje månad kl. 19.00 ( utom juli och augusti )
  • Mötesplatsen är normalt Brandstationen i Sorsele.
  • Våra verksamheter beskrivs efterhand på annan plats på vår Web.
  • Sorsele Lions och även andra Lions bedriver vår insamlings- och hjälpverksamhet så att "allt" överskott kommer fram.
  • Således betalar medlemmarna all administration själva genom medlemsavgifter.
  • Mat och dryck vid våra möten betalas också direkt av medlemmarna.
  • Inga arvoden utgår till befattningshavare lokalt eller regionalt/internationellt.
  • Lions är sedan många år öppet för både kvinnor och män

Om du är intresserad av mera uppgifter och att eventuellt bli medlem ta kontakt med vår medlemsordförande Mats Åhman

tel. 0952 / 10007 eller maila till info@sorselelions.se