Bilder från Gillesnuole

Kyrkhelgen 2016:

 

-- Minnesstenen

Minnesstenen som man ser när man anländer till området

 

-- Altaret

Altaret i kapellet

 

-- Predikstolen

Predikstolen

 

-- Församlingsgården

Församlingsgården

 

-- Kaffekokaren

Kaffekokaren arbetar för fullt!

 

-- Järngänget

Järngänget som skapade de goda smörgåsarna

 

-- Kaffeservering

Servering av kaffe

 

-- Toaletten

Kom till användning

 

-- Stranden

Vädret var kanske inte det bästa denna dag, men det var allt nån som kom via båt!