Om oss

 • Sorsele Lions Club bildades år 1955.
 • Klubben har sina ordinarie månadsmöten andra torsdagen i varje månad kl. 18.00 (förutom juli och augusti )
 • Mötesplatsen är normalt Brandstationen i Sorsele.
 • Sorsele Lions och även andra Lions bedriver vår insamlings- och hjälpverksamhet så att allt överskott kommer fram.
 • Således betalar medlemmarna all administration själva genom medlemsavgifter.
 • Mat och dryck vid våra möten betalas också direkt av medlemmarna.
 • Inga arvoden utgår till befattningshavare lokalt eller regionalt/internationellt.
 • Lions är sedan många år öppet för både kvinnor och män.

Bankgiro för insättning av gåvor: 540-3886 (Bank: Svenska handelsbanken)
Swish: 123 651 25 60

Styrelsen 2021/2022
President: Lage Byström
1:a vice president:
Past president: Anna Tjerngren
MO: Robert Degerfalk
Sekreterare: Richard Röckner
Kassör: Jan Fransson

Om ni har några frågor så kontakta Jan Fransson på 070-399 78 81 eller jan.fransson@msn.com
Lions etik

 • Fullgör ditt arbete med omsorg
 • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende
 • Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
 • Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad
 • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv
 • Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig
 • Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel
 • Fullgör lojalt dina samhällsplikter
 • Hjälp dem som behöver ditt stöd
 • Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm
 • Bygg upp i stället för att riva ner

Lions syfte

 • Att skapa en anda av samförstånd mellan jordens folk.
 • Att befrämja god samhällsanda.
 • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv
 • samhällsutveckling.
 • Att förena medlemmarna med band av vänskap,
 • gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
 • Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse
 • utan inblandning av politik och religion.
 • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

Lions historia

The International Association of Lions Clubs är resultatet av den amerikanske försäkringstjänstemannen Melvin Jones dröm. Han ansåg att lokala klubbar för affärsmän, i stället för att främja medlemmarnas intressen och ekonomiska vinning, borde vidga sin horisont. Han föreslog att man skulle gå ihop med likasinnade i andra städer och på andra orter för att förbättra samhället och stödja de människor som lever där. 

Melvin Jones tillhörde själv “The Business Circle of Chicago”, vars medlemmar höll med honom. Han började en livlig korrespondens med klubbar i andra delar av USA. Uppmuntrad av många kallade Melvin Jones till ett möte den 7 juni 1917 på Hotel LaSalle i Chicago, Illinois, USA. Praktiskt taget alla höll med om att en sammanslutning skulle bildas och man kallade till ett nytt möte den 8 oktober samma år i Dallas, Texas, USAdär man antog namnet “Association of Lions Clubs”, stadgar, arbetsordning och etik. En av paragraferna sa: “Ingen medlem får sätta ekonomisk vinning som ändamål för sitt medlemskap”. Detta är än idag en av organisationens huvudregler. Tre år senare blev rörelsen internationell på riktigt när den första lionklubben i Kanada bildades år 1920. Den internationella tillväxten fortsatte och var speciellt kraftig under 50- och 60-talet, då klubbar bildades i Europa, Asien och Afrika. 

Helen Keller höll ett tal inför Lions år 1925 vid organisationens internationella kongress i Cedar Point, Ohio, USA. Hon uppmanade där åhörarna att bli “De blindas riddare”. Sedan dess har lionklubbarna aktivt arbetat med att hjälpa blinda och synskadade. 
Organisationen, som från början har varit intresserad av att förbättra samförståndet mellan jordens folk, medverkade år 1945 vid bildandet av Förenta Nationernas “Non Governmental Organizations”- sektioner och innehar fortfarande en rådgivande ställning inom FN. 

År 1990 lanserade organisationen SightFirst, som är det mest omfattande programmet för att förebygga blindhet som Lions någonsin åtagit sig. Detta 143,5 miljoner USD program är inriktat på att bekämpa sådan blindhet som går att förebygga och bota genom att tillgodose angelägna hälsovårdsproblem. 
Vid sidan om synvårdsprogram arbetar Lions med aktiviteter för ungdom,miljövård, byggande av bostäder för handikappade, diabetesinformation och hörselvård. Lions har också en egen stiftelse som beviljar anslag när naturkatastrofer inträffar runt om i världen. Lions Clubs International har idag nära 1,4 miljoner manliga och kvinnliga medlemmar i 46 000 klubbar 194 länder och geografiska områden. 

Den, som införde lionrörelsen i Sverige, hette Torgny Lange. 
Sverige har haft två internationella presidenter, Per Ståhl, LC Eskilstuna (1961-62) och Sten Åkestam, LC Stockholm/Globen (1986-1987) .